A A A

Kwasica w zatruciu salicylanami

Nagrania Lektorskie
studiopraga.pl
Studio projektowe na Warszawskiej Pradze.
Kompleksowa produkcja dźwięku.
Kwasica metaboliczna rozwija się także w zatruciu salicylanami. Salicylany w dawkach toksycznych upośledzając przemianę węglowodanową powodują gromadzenie się w ustroju ketokwasów oraz kwasu mlekowego i pirogronowe-go. Kwasicę metaboliczną w zatruciu salicylanami wyprzedza zwykle pier­wotna alkaloza oddechowa spowodowana pobudzeniem ośrodka oddechowego przez salicylany i wynikającą stąd hiperwentylację. Rozwijająca się kwasica metaboliczna jest zatem częściowo skompensowana współistniejącą alkaloza oddechową, co znajduje wyraz w wynikach badań laboratoryjnych.