Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Kwasica w zatruciu salicylanami

Kwasica metaboliczna rozwija się także w zatruciu salicylanami. Salicylany w dawkach toksycznych upośledzając przemianę węglowodanową powodują gromadzenie się w ustroju ketokwasów oraz kwasu mlekowego i pirogronowe-go. Kwasicę metaboliczną w zatruciu salicylanami wyprzedza zwykle pier­wotna alkaloza oddechowa spowodowana pobudzeniem ośrodka oddechowego przez salicylany i wynikającą stąd hiperwentylację. Rozwijająca się kwasica metaboliczna jest zatem częściowo skompensowana współistniejącą alkaloza oddechową, co znajduje wyraz w wynikach badań laboratoryjnych.