Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Zaburzenia mieszane

Odszkodowanie za szkodę
avatar-sa.pl
Pomożemy Ci z odszkodowaniem.
Zadzwoń do nas.
"W praktyce często spotykamy się z kojarzeniem się w różny sposób pierwot­nych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, które mogą się wzajemnie po­tęgować lub odwrotnie — wykazywać tendencję do wzajemnego wyrówny­wania. Do pierwszej grupy należy skojarzenie kwasicy metabolicznej z kwasicą oddechową oraz alkalozy metabolicznej z alkaloza oddechową, do drugiej — kwasicy metabolicznej z alkaloza oddechową, alkalozy metabolicznej z kwa­sicą oddechową, alkalozy metabolicznej z kwasicą metaboliczną, a możliwe jest także nakładanie się na tę ostatnią kombinacji: kwasicy lub alkalozy od­dechowej (9). Najczęstszym przykładem klinicznym skojarzenia kwasicy metabolicznej z kwasicą oddechową jest ostra niewydolność oddechowa spowodowana hipo-wentylacją, gdy metaboliczna kwasica mleczanowa powstała w wyniku hi-poksji tkankowej współistnieje z kwasicą oddechową z powodu ostrej reten­cji dwutlenku węgla. Pierwotna alkaloza oddechowa może się nakładać na pierwotną alkalozę metaboliczną, np. u chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową po zastosowaniu mechanicznego respiratora. Możliwość takich kombinowanych zaburzeń pragniemy tu tylko zaznaczyć, omawianie ich wykraczałoby poza ramy niniejszego rozdziału. Analiza stanu klinicznego, zastosowanego leczenia, a przede wszystkim danych laboratoryj­nych w myśl przedstawionych wyżej zasad pozwoli prawie zawsze zoriento­wać się w powstałej sytuacji.