Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

choroby nowotworowe

Rak i inne rodzaje nowotworów złośliwych należą do grupy chorób, które w razie pozostawienia ich bez leczenia niepohamowanie się rozwijają, co prowadzi do stopniowego pogarszania się stanu chorych, a wreszcie powo-duje ich śmierć. Przy wczesnym rozpoznaniu choroby nowotworowej udaje się dzięki współczesnym sposobom leczenia dużą liczbę chorych wyleczyć. W innych przypadkach, niestety, zwłaszcza przy zbyt późnym rozpoczęciu terapii, wyniki leczenia nie są pomyślne. U chorych tych bowiem dochodzi do dalszego rozprzestrzeniania się choroby i tworzenia się przerzutów rakowych w jeszcze innych narządach. Leczenie raka polega na chirurgicznym usunięciu guza nowotworowego, lub też na zastosowaniu napromieniań radowych i rentgenowskich, które niszczą guz lub naciek nowotworowy. W wielu przypadkach takim postępowaniem osiąga się radykalne wyleczenie. W innych przypadkach, niestety, proces chorobowy po pewnym czasie się wznawia i wówczas pojawić się mogą nowe guzy w tym samym co pierwotnie miejscu, albo też w innych, nawet i odległych częściach ciała. Niepowodzenia w leczeniu niektórych przypadków raka wynikają przede wszystkim stąd, że do tej pory nie została jeszcze odkryta właściwa przyczyna tej choroby. Dlatego nie znamy jeszcze środków leczniczych, które mogłyby zadziałać na sam czynnik przyczynowy, tak jak to ma na przykład miejsce w leczeniu chorób zakaźnych przez likwidowanie zarazków, które można zniszczyć właściwie dobranym antybiotykiem. Radykalne leczenie raka jest zatem możliwe w przypadkach choroby ograniczonej dó zmian miejscowych, czyli w jej wczesnym okresie rozwoju. W późniejszych okresach, kiedy tworzą się już przerzuty rakowe, leczenie radykalne nie jest możliwe, lecz jedynie można hamować postęp choroby za pomocą napromieniań rentgenowskich, lub też odpowiednich środków chemicznych. Mimo że środki te nie dają gwarancji wyleczenia, mogą jednak skutecznie tłumić objawy chorobowe, usuwać lub łagodzić przykre dla chorych dolegliwości, zwłaszcza bóle. Stopniowy postęp choroby nowotworowej w ustroju doprowadza wreszcie do tego, że chory coraz bardziej słabnie, zaczyna odczuwać coraz większe bóle, chudnie, a wreszcie staje się niezdolny do opuszczenia łóżka. Dzięki rozlicznym sposobom współczesnej medycyny choremu takiemu można jednak przynieść wydatną pomoc. Jest to zadaniem lekarza, który przepisuje właściwe leki łagodzące bóle i inne dolegliwości, związane z umiejsco-wieniem zmian rakowych. U niektórych chorych możliwe jest usunięcie przyczyn najbardziej dokuczliwych objawów cierpienia za pomocą odpowiednich zabiegów chirurgicznych. Przykładem takiego zabiegu jest wytworzenie przetoki żołądkowej u chorego z rakiem przełyku, albo wytworzenie sztucznego otworu odbytowego w powłokach brzusznych u chorego z rakiem dolnego odcinka jelita lub odbytnicy. Zabiegi tego rodzaju stwarzają nową drogę dla pokarmów, ewentualnie dla produktów ich przetrawiania, a tym samym umożliwiają dostateczne odżywianie chorych i dzięki temu przedłużenie ich życia na wiele miesięcy, a nawet lat. Zabiegi operacyjne mogą się również wydatnie przyczynić do zmniejszenia bólów. Można bowiem w niektórych przypadkach usuwać nowo pojawiające się guzy przerzu-