Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

Korzyści

Korzyści z tych zabiegów są dla zdrowia ogromne. Usprawnia się krążenie krwi, polepsza się tym samym odżywienie tkanek. Zaczynają się szybciej goić ewentualne owrzodzenia skórne i odleżyny. W wielu przypadkach ustępują zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca. Z reguły poprawia się łaknienie.

Zachęcanie chorych do aktywności fizycznej i samodzielności ma jeszcze jeden cel: obecność w domu osoby przewlekle chorej, zdanej całkowicie na pomoc domowników, stanowi duże obciążenie dla rodziny i współmieszkańców. Stąd też ważne jest, aby współżycie z chorym nie stało się dla wszystkich ciężarem większym niż tego wymagają rzeczywiste jego potrzeby. Jeżeli dopuści się do tego, że bez bezwzględnej konieczności obciążenie to wzrośnie do rozmiarów trudnych wprost do zniesienia na dłuższą metę, zagrozi to załamaniem się sił psychicznych i fizycznych osób obarczonych troską o chorego — pociągając za sobą także i dla samego chorego jak najbardziej smutne konsekwencje. Mimo serdecznych nawet uczuć rodzinnych staje się on wówczas przyczyną z trudem ukrywanego lub nawet wprost jawnego zniecierpliwienia, niechęci, a czasem wrogości. Temu właśnie — między innymi — ma zapobiec uaktywnianie chorego.