A A A

NIEDOWŁADY I PORAŻENIA

Uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego mogą spowodować utratę zdolności do swobodnych ruchów kończynami," czyli niedowład lub porażenie. Jak już poprzednio wspomniałem, w zależności od miejsca uszko-dzenia porażenie może objąć obie kończyny dolne, kończynę górną i dolną po tej samej stronie, albo też wszystkie kończyny jednocześnie. Przyczynami porażeń mogą być: wylew krwi do mózgu, guz nowotworowy rozwijający się w rdzeniu kręgowym, złamanie kręgu. W niektórych przypadkach wystąpić może porażenie tylko jednej kończyny, na przykład tylko jednej ręki lub jednej nogi. Zdarza się to przy uszkodzeniu komórek nerwowych odpowiedniego odcinka (segmentu) w rdzeniu kręgowym, od których zależy prawidłowe unerwienie tej właśnie kończyny. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju porażeń jest wirusowe zakażenie układu nerwowego w chorobie Heinego-Medina. Porażenia jednej tylko kończyny mogą wreszcie powstać na skutek zniszczenia samego nerwu zdążającego do tej kończyny, np. jego przecięcia, czy też zgniecenia przez rozwijający się nowotwór, lub także w wyniku jego zwyrodnienia.Porażenia kończyn mogą mieć od samego początku charakter trwały, nieodwracalny, albo też z biegiem czasu częściowo ustępują, przechodząc w niedowład. Oznacza to praktycznie, że chory może odzyskać częściową swobodę ruchów. Dzieje się to na przykład w porażeniach połowiczych spowodowanych wylewem krwi w obrębie mózgu.