Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

PIELĘGNOWANIE W NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH

W rozdziałach, które teraz nastąpią, omówię niektóre zasady i sposoby pielęgnowania chorych w najczęściej spotykanych chorobach przewlekłych. Pragnę na wstępie podnieść, że zasady pielęgnowania — ogólnie biorąc — są do siebie zbliżone, a często nawet identyczne bez względu na to, z jaką poszczególną jednostką chorobową mamy do czynienia. Tylko w niektórych przypadkach zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi na odrębności tu i ówdzie występujące, a wynikające z natury choroby. Dlatego też czytelnik, który chce odnieść korzyści ze wskazówek zawartych w tej książeczce, powinien uważnie przeczytać wszystkie jej rozdziały. W każdym z nich bowiem będzie mógł znaleźć interesujące szczegóły i pouczenia.