Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

pobudzenie kaszlowe

Na pobudzenie kaszlowe wpływać mogą łagodząco d o-stateczne nawilgocenie powietrza w pokoju, umiarkowana temperatura, czyste powietrze wolne od drażniących zapachów. W związku z tym w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem należy zawieszać na grzejnikach kamionkowe zbiorniki z wodą, ewentualnie rozwieszać na sznurkach zamoczone w Wodzie ręczniki, aby w ten sposób nasycić powietrze wilgocią. Nawet i w pokojach ogrzewanych piecami węglowymi rozwieszanie wilgotnych tkanin wpływa korzystnie na samopoczucie chorych. Ze zrozumiałych względów w pokoju zajmowanym przez chorego nie wolno nikomu palić papierosów. Przyrządzanie posiłków, ich przygrzewanie lub przysmażanie powinno, oczywiście, odbywać się także poza jego pokojem. W niewydolności narządu oddychania połączonej z atakami nasilonej duszności używa się niekiedy tlenu do wdychiwań. Do tego celu służą specjalne worki z gumowanego płótna, nadmuchiwane w aptece tlenem z butli stalowych. Worki takie zaopatrzone są w wypusty, najczęściej w postaci rurek gumowych z zaworami zakończonymi lejkami. Aczkolwiek chorzy odczuwają ulgę przy oddychaniu czystym tlenem, należy zaznaczyć, że zabieg ten ma raczej znaczenie psychiczne. Z lekarskiego punktu widzenia zwiększenie w ten sposób ilości tlenu wdychi-wanego do płuc jest problematyczne i pozbawione większego znaczenia — w przeciwieństwie do dużych korzyści, jakie daje oddychanie tlenem w tzw. namiotach tlenowych, których używa się w szpitalach. Zarówno uzyskanie worka z tlenem, jak i uzupełnianie szybko wyczerpującego się gazu jest bardzo kłopotliwe w domowych warunkach. Biorąc pod uwagę znikomą wartość tego zabiegu, nie ma dostatecznie uzasadnionego powodu, żeby zabiegać o zainstalowanie takiego worka w domu — chyba tylko po to, aby zaspokoić życzenie samego chorego.