Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę https://PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
A A A

ZADANIA I CELE PIELĘGNOWANIA PRZEWLEKLE CHORYCH

Pielęgnowanie człowieka chorego w warunkach domowych przypada z reguły w udziale członkom rodziny lub też osobom współmieszkającym, nie będącym fachowymi pracownikami służby zdrowia. Mimo to osoba pielęgnująca musi się przynajmniej z grubsza orientować w zadaniach i celach czynności pielęgniarskich. Cele te muszą być jasno sprecyzowane, gdyż od tego głównie zależy tak prawidłowe zorganizowanie porządku domowego i rozkładu zajęć, jak i bezpośrednia korzyść dla samego chorego. Pielęgnowanie człowieka przewlekle chorego jest zadaniem pod wieloma względami odmiennym od pielęgnowania cierpiącego na przelotną ostrą infekcję, taka jak np. grypa, zatrucie pokarmowe, zapalenie pęcherzyka żółciowego itp., lub też cierpiącego z powodu jakiejkolwiek choroby ustępującej zazwyczaj samoistnie lub też pod wpływem leczenia. Pielęgnowanie w tych chorobach ogranicza się do bezpośrednich usług osobistych wobec chorego, pilnowania właściwego pobierania leków, zabezpieczenia odpowiedniego odżywiania. Zadania te, mimo że mogą być nawet uciążliwe, są jednak wtedy ograniczone do stosunkowo krótkiego czasu, a z chwilą wyzdrowienia pacjenta zakłócony porządek domowy powraca do normy. Natomiast w przypadkach choroby przewlekłej zorganizowanie opieki pielęgniarskiej jest zadaniem długofalowym, gdyż trzeba się tu liczyć z koniecznością jej wykonywania przez nieokreślony, niejednokrotnie długi czas. Nie może być tu zatem mowy o żadnej improwizacji ani organizowaniu pomocy z dnia na dzień. Musi to być akcja planowa, licząca się zarówno z charakterem i długotrwałością zadania, jak też z możliwościami i siłami osoby pielęgnującej. Trzeba od razu na początku powiedzieć, że przewlekła choroba nie musi wcale oznaczać konieczności stałego pobytu pacjenta w łóżku i konieczności nieustannego nad nim czuwania. W wielu bowriem przypadkach chorzy mogą przebywać przez większą część dnia w pozjcji siedzącej, na wygodnym fotelu, a nawet mogą się sami poruszać i samodzielnie się obsłużyć, myć się i kąpać, spełniać czynności domowe nie wymagające większych wysiłków.